Cenovnik za Srbiju

Računaju se samo kilometri sa pacijentom u kolima.

 

1.Beograd – bilo koja destinacija 1km=100 rsd (samo vozač) 

2.Beograd – bilo koja destinacija 1km=110 rsd (vozač i pomoćnik)

3.Beograd – bilo koja destinacija 1km=120 rsd (vozač i med.tehničar)

 

4.bilo koja destinacija – Beograd 1km=100 rsd (samo vozač) 

5.bilo koja destinacija – Beograd 1km=110 rsd (vozač i pomoćnik)

6.bilo koja destinacija – Beograd 1km=120 rsd (vozač i med.tehničar)

 

 

7.Beograd – bilo koja destinacija - Beograd sa čekanjem 1km=60 rsd (samo vozač) 

8.Beograd – bilo koja destinacija – Beograd sa čekanjem 1km=70 rsd (vozač i pomoćnik)

9.Beobrad – bilo koja destinacija - Beograd sa čekanjem 1km= 80rsd (vozač i med.tehničar)

 

10.bilo koja destinacija - Beograd sa čekanjem - bilo koja destinacija 1km=80 rsd (samo vozač)

11.bilo koja destinacija – Beograd sa čekanjem - bilo koja destinacija 1km=90 rsd (vozač i pomoćnik)

12.bilo koja destinacija - Beograd sa čekanjem - bilo koja destinacija 1km=100 rsd (vozač i med.tehničar) 

 

 

 

Čekanja na preglede, komisije kao i na medicinske tretmane se ne naplaćuje u okviru radnog vremena ustanove, ako se drugačije ne dogovori.

 

Primer: bilo koja destinacija je = Šabac

 

Opcija 1 Beograd – Šabac 100km X 100rsd= 10 000rsd

Opcija 4 Šabac – Beograd 100km X 100rsd= 10 000rsd

Opcija 7 Beograd – Šabac – Beograd 200km X 60rsd 12 000rsd (čekanje gratis)

Opcija 10 Šabac- Beograd-Šabac  200km X 80rsd 16 000rsd (čekanje gratis)